Grupul de firme reprezentat de HINDMARSH LLC – vă oferă finanţare rambursabilă cu următoarele caracteristici:
  -dobîndă fixă 4,0 ÷ 7,0% pe an functie de riscul afacerii;
  -durata de rambursare: 1 ÷ 25 de ani;
  -perioadă de graţie: 6 luni ÷ 2 ani, cu capitalizarea dobînzii sau fără;
  -costuri de acordare: 5,3% care se adaugă la valoarea proiectului şi se plătesc o singura data la prima tranşă de tragere;
  -nu se cer garanţii suplimentare; se garantează numai cu proiectul;
  -nu se percep penalizări pentru rambursări anticipate, astfel că proiectele începute cu finanţare rambursabilă, pot beneficia ulterior de finanţări nerambursabile, granturi etc.
  -valoare minimă a proiectului: 10 milioane EURO valoare maximă: fără limită specificată.

Domenii în care se pot finanţa proiecte

1. investiţii în capacităţi productive industriale:
  -extracţie şi prelucrare materii prime
  -construcţii de maşini, utilaje, sisteme de transport şi distribuţie energie electrică şi termică
  -energie din surse regenerabile, eoliană, solară, infrastructură de telecomunicaţii (inclusiv prin satelit, televiziune ineractivă etc.), sisteme de transport rutier, feroviar, aerian, maritim/fluvial

2. investiţii în agricultură, zootehnie şi piscicultură:
  -capacităţi de producţie, prelucrare, ambalare, transport şi distribuţie
  -amenajări geotehnice şi hidrotehnice adiacente
  -protecţia mediului, regenerare soluri afectate de produse/reziduuri industriale, regenerare zone despădurite, prelucrare lemn şi alte produse (fructe de pădure, plante medicinale)

3. investiţii în construcţii civile şi speciale:
  -dezvoltări imobiliare cu destinaţie civilă
  -construcţii cu destinaţie specială
  -infrastructură rutieră
  -infrastructură feroviară
  -capacităţi de prelucrare deşeuri urbane
  -ansambluri integrate/individuale de agrement – parcuri de distracţii

4. investiţii în dezvoltare de servicii publice şi private:
  -infrastructură şi capacităţi în turism de agrement şi medical
  -servicii medicale (infrastructură, echipamente, licenţe etc.)
  -infrastructură pentru sistemul de educaţie, învăţămînt şi cercetare (infrastructură, echipamente, licenţe, brevete etc.) inclusiv proiete tehnologice
  -asistenţă socială, integrare minorităţi, obiective culturale, culte şi patrimoniu naţional (restaurări monumente, construcţii etc.)
  -locuinţe sociale, centre sociale şi capacităţi pentru organizarea de evenimente sportive, culturale, artistice, de promovare etc.

5. investiţii în dezvoltare a infrastructurii de utilităţi publice:
  -reţele de alimentare cu apă potabilă
  -sisteme de canalizare (inclusiv cu tehnologii de evacuare prin vacuum)
  -sisteme rutiere intravilan şi extravilan

Beneficiarii proiectelor finanţate pot fi persoane juridice private, societăţi comerciale private, APL-uri (administraţii publice locale), structuri descentralizate sau deconcertate ale administraţiei publice centrale, ONG-uri şi orice asociaţie partenerială public-privată.

Nu se cere un istoric al solicitantului. Se finanţează “viitorul”, adică se evaluează doar proiectul şi CV-ul persoanelor cheie care va aplica administra proiectul. Astfel, o societate comercială nouă, poate solicita finanţarea pentru proiecte pentru care are cod CAEN înregistrat.

Fazele principale şi condiţii de derulare a finanţării proiectelor

1. Întâlnirea preliminară – se prezinta proiectul si documentele care trebuiesc pregatite

2. Pre-evaluarea – se depune Plan de Afaceri, Studiu de Fezabilitate (format electronic restrans in lb. engleza) şi Sumar Executiv completat – 7 zile

3. Primirea Raportului de Pre-evaluare pozitiv şi se semneaza Contractul de Consultanta cu HINDMARSH LLC, precum si Contractul de Mandat si Acordul de Confidentialitate cu Brokerii

4. Pregatirea şi transmiterea Dosarului de Finanţare complet, redactat în limba engleză. Dosarul de Finantare trebuie sa cuprinda Planul de Afaceri si Studiul de Fezabilitate, lb. engleza, in forma complete plus toate celelalte documente solicitate de Broker. Toate documentele vor fi redactate in limba engleza

5. Se achita 30% din Taxele de Angajament si Procesare care cuprind Taxele de Angajament si Procesare acopera costurile de Verificarea Documentelor, Analiza Comparativa cu alte Proiecte Similare si Ajustarea Documentatiei, precum si Prelucrarea Datelor in comformitate cu Metodologia Anglo-Saxona, Pregatirea Memorandumurilor de Informare, Prezentarea si Sustinerea Proiectului in fata Panoului de Investitori, Selectarea Ofertelor de Finantare, precum si Plata Taxei de Finantare (Application Fee) si Taxa de Curierat Valori.

6. Primirea Ofertei (Ofertelor) de finanţare – 60 zile. La acceptarea Ofertei preliminare de Finantare se achita diferenta de 70% din Taxele de Angajament si Procesare. Dupa achitarea diferentei de plata va primi Oferta completa de Finantare.

7. Negocierea Contractului de Finanţare (cu asistenţă din partea HINDMARSH LLC conform acordului de parteneriat).

8. Dispersarea Sumei Finanţate – 30 zile. Brokerii şi Consultanţii sunt plătiţi direct de Finanţator la dispersarea fondurilor.

9. Derularea contractului de finanţare conform graficului de trageri aferent, cu monitorizarea realizării şi implementării proiectului.

N.B.  Toate Costurile de Angajament si Procesare cad in sarcina Solicitantului si acesta trebuie sa faca dovada fondurilor pentru achitarea acestora (POF – Proof of Funds).

Pentru Pre-Evaluare GRATUIT trimite-ti Plan de Afaceri + Studiu de Fezabilitate in limba engleza, format electronic restrans (10-15 pagini) la email:

ceo@hindmarshfinance.com

If you enjoy our post, feel free to subscribes to our rss feeds